Plán 2016

    05.04. - 07.04.2016 1.Cvičenie pyrotechnikov JZS

    09.04. - 10.04.2016 I. Seminár inštruktorov jaskynnej záchrany

Uskutočnené akcie v roku 2015

  • 28.3.2015 Speleomíting Svit

  • 31.03.-2.04.2015 - Cvičenie pyrotechnikov JZS

  • 11.04.-12.04.2015 - Seminár inštruktorov jaskynnej záchrany a D SZS SSS

Rok 2014: uskutočnené akcie